PROJEKT VILA 9KA CESTA NA BRDO LJUBLJANA

NOVOGRADNJA – SISTEM PENETRON

Ponedeljek, 7. junij 2021

Investitor se je za zaščito podzemnega dela objekta Vila 9ka, kjer bo garaža in shrambe za bodoče kupce in lastnike stanovanj odločil, da zaradi učinkovite varnosti in enostranskega opaženja izbere hidroizolacijski napredni kristalizacijski sistem PENETRON.

Ker je v projektu predvideno načrtovano posedanje objekta za cca 7 cm in ker SISTEM PENETRON ne potrebuje dodatnih zaščit (membrane, premazi, ipd., ki se ob posedanju lahko pretrgajo), si je investitor trajno zagotovil neprepustnost betona in AB konstrukcije ter omogočil prihodnjim lastnikom trajno suhe kletne prostore.

Ob zagotovitvi certificiranega izvajalca sistema PENETRON ter ustreznega nadzora s strani podjetja Greening, je bila s strani izvajalca dana ustrezna garancija, ki je zadovoljila investitorjeve pogoje.

Uporaba PENETRONOVIH materialov:

  1. Kristalizacijski betonski dodatek PENETRON ADMX
  2. Betonsko lepilo PENEBAR PRIMER
  3. Ekspanzijski trak PENEBAR SW 45 R in SW 55
  4. Cementna malta PENECRETE MORTAR
  5. Premaz PENETRON