REKONSTRUKCIJA

Začeli smo projekt rekonstrukcije objekta za tehnične preglede tovornih vozil.

Ponedeljek, 10. januar 2021

Po temeljitem pregledu in pogovoru s projektanti ter odgovorno osebo za nadzor smo ugotovili, da ima objekt problem s podtalnico, ki lahko ogroža vkopane dele objekta.

Ob dogovoru z odgovornim arhitekturnim birojem ter projektantom za statiko je bil prvotni arhitekturni načrt spremenjen. Ob predhodni pripravi tehničnega elaborata s strani podjetja Greening d.o.o., se je investitor odločil, da za zelo zahtevni poseg zaščite pred vodo in vlago izbere sistemom PENETRON.

Izvedba rekonstrukcije objekta na kritičnih delih objekta temelji na armiranem betonu, ki vključuje dodatek PENETRON ADMIX in zaščiti betonskih stikov z ekspanzijskimi trakovi PENEBAR SW, ki ima dvojno funkcijo. Zaščitijo stik pred vdorom vode ter omogočajo, da v betonskih stikih preko reaktorjev le-ti, ob stiku z vodo, sprožijo rast netopljivih kristalov, ki dajejo betonu trajno moč hidroizolacije. Pri tem postane beton monolitna struktura, ki trajno zapira vse morebitne razpoke v betonu do širine 0,5mm.