TEHNIČNA PODPORA EKIPE PENETRON SLOVENIJA

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM PENETRON omogoča povečano trajnost betona in trajno suhe prostore.

Ponedeljek, 1. februar 2021

Da bi lahko obdržali 0,0% reklamacijo na vsa izvedena dela pri novogradnjah ali sanacijah, ki se gradijo po SISTEMU PENETRON , smo našim naročnikom, naj bodo to investicijska podjetja, ki financirajo gradbene projekte ali glavni gradbeni izvajalci kot nosilci gradbenih projektov, omogočili koriščenje naše strokovne tehnične ekipe PENETRON, ki poleg sodelovanja pri pripravi gradbenih projektov, nudi popolno podporo pri izvedbi in kontroli vgrajevanja SISTEMA PENETRON. S tem naročnikom omogočamo dodatno varnost in zagotovilo, da so vsi postopki hidroizolacije izvedeni v skladu s postopki, ki jih zahtevajo tehnični protokoli podjetja PENETRON.

Podpora strokovne tehnične službe skrbi, da :

• INVESTITOR dobi celovit stroškovni pregled ter način optimizacije gradbenih stroškov za izvedbo hidroizolacije, ki poleg trajnosti hidroizolacije potrjuje finančno upravičenost gradnje po sistemu PENETRON;

• GLAVNIM GRADBENIM IZVAJALCEM nudi izvedbo del po sistemu PENETRON in jih usposobi za samostojno izvajanje vseh postopkov, ki jih določa sistem hidroizolacije. Izvaja kontrolo izvedbe sistema in odpravlja morebitne napake. Seznani jih o vseh prihrankih, ki jih gradbeni izvajalec pridobi z izvajanjem hidroizolacijskih del po SISTEMU PENETRON, ( manjše število zaposlenih za izvedbo, veliki časovnih prihranki pri gradnji, lažja organizacija gradbišča, ….

• ZBRANI BETONARNI pripravi protokol in postopke za vmešavanja certificiranega dodatka PENETRON ADMIX. Skupaj uskladijo kontrolo vnosa dodatka ter izdajo kontrolnih listov za izdajo betona na načrtovani projektu pri katerem se uporablja hidroizolacijski SISTEM PENETRON;

• IZBRANIM NADZORNIKOM, s strani investitorjev, ki opravljajo nadzor gradbišč in gradnjo projektiranih objektov pomaga pri koordinaciji in kontroli vgrajevanja betona ter izvedbi delavnih betonskih spojev, podaja poročila o poteku izvedbe del in sodeluje pri končnem pregledu izvedene hidroizolacije po SISTEMU PENETRON ter omogoči takojšnjo sanacijo, ki je nastala pri betoniranju zaradi neupoštevanja gradbenih standardov, ki veljajo v Sloveniji.

• CERTIFICIRANI IZVAJALCI, ki dobijo licenco s strani Tehnične službe PENETRON lahko brez problema izdajo garancijo na izvedena hidroizolacijska dela za dobo 10 let.