ZAČETEK GRADNJE PRESTIŽNEGA OBJEKTA S SISTEMOM PENETRON

V začetku junija smo v Ljubljani, na objektu Vila blok 9ka, začeli z izvajanjem hidroizolacijske zaščite z napredno kristalizacijsko tehnologijo.

Torek, 22. junij 2021

Investitor se je skupaj z odgovornim projektantom odločil, da svoj prestižni objekt Vila 9ka zaščiti s trajno hidroizolacijsko zaščito po SISTEMU PENETRON.

Zaradi maksimalnega izkoristka zemljišča, je najprej zaščitil gradbeno jamo z obodnimi piloti ter s 8 -10 cm betonskim torkret ovojem. Ker je zemljišče zahtevno smo investitorju svetovali, da betonu na vseh vkopanih delih konstrukcije doda PENETRON ADMIX. Ta omogoča, da beton z zorenjem in stranskimi mineralnimi produkti ob reakciji z aktivatorji, ki so v ADMIXU, povzročijo rast mikro kristalov, ki zaprejo vse pore, kapilarni trakt ter mikrorazpoke do širine 0,5 mm.

Celotno izvajanje betoniranja in vgrajevanja sistema je prevzel s strani Greeninga certificirani gradbeni izvajalec, ki je za projekt zastavil garancijo na izvedbo.

Da lahko postane trajni hidroizolacijski Sistem, PENETRON zahteva, da so vsi stiki med betoni zavarovani s PENEBAR SW trakovi, saj le ti neposredno onemogočajo vodi prodor preko betonskih stikov ter hkrati zagotovijo, da se v obdobju zorenja vsi stiki med talno ploščo in med stenami preko kristalizacije združijo v homogeno celoto. Ob tem postane betonska struktura neprepustna za vodo in ostale škodljive snovi, ki jih prenaša voda.

Certificirane izvajalce skozi ves potek gradnje spremlja interni nadzor tehnične službe Greeninga, ki na licu mesta opozarja na morebitne nastale nepravilnosti, ki jih izvajalec sproti odpravlja. Zaradi izvedbe SISTEMA PENETRON se v celoti preskoči faza izvedbe klasične hidroizolacije ter s tem pohitri gradnja.

Materiali ki so uporabljeni za izvedbo trajne hidroizolacije :

  1. PENETRON ADMIX – vmešan na betonarni
  2. PENEBAR SW – ekspanzijski trak
  3. PENEBAR PRIMER – betonsko lepilo, ki stabilizira ekspanzijski trak