ZUPANČIČEVA JAMA

USPEŠNA SANACIJA KLETNIH GARAŽ V ZUPANČIČEVI JAMI

Soseska je ena izmed uspešnejših projektov stanovanjskih naselij v Ljubljani, ki so bila zgrajena med leti 1990 in 2003. Kljub solidni gradnji in arhitekturi se po tridesetih letih že kažejo nekatere pomanjkljivosti pri hidroizolacijski zaščiti posameznih podzemnih objektih.

Po pregledu kletnih etaž smo ugotovili, da kljub izvedbi predhodnih sanacij s strani različnih hidro-izolacijskih sistemov, niso uspeli preprečiti vdora vode in vlage v objekt. AB konstrukcija je še naprej podvržena propadanju in lahko brez učinkovite sanacije resno ogrozi kletni objekt.

Prvi del sanacije je obsegal zaustavitev aktivnega prodora vode pod Hacquetovo ulico kjer je odtočni jašek za meteorno vodo.

Pripravili smo načrt sanacije, ki je obsegal odprtje razpok do zdravega betona, čiščenje, priprava kristalizacijskih materialov PENETRON. Sanacija po posameznih fazah sanacije in končna obdelava.

Drugi del sanacije obsega betonske stike med zgornjo betonsko ploščo ter stranskim betonskim zidom ter nosilnimi stebri v razdalji cca 35 m.

Pri pripravi, smo morali odkopati stik med zgornjo ploščo ter betonskim nosilcem, odstraniti ves napaden beton in priti za železno konstrukcijsko armaturo. Sledili so sanacijski postopki z kristalizacijskimi materiali PENETRON, ki so se povezali s starim betonom v homogeno celoto, ki bodo podaljšali življenjsko dobo saniranih delov za najmanj 60 let.