ZUPANČIČEVA JAMA - SANACIJA GARAŽNEGA OBJEKTA R35

Namen sanacije je bila hidroizolacijska zaščita betonskih elementov, razpok in stikov, oz. zaustavitev puščanja vode v prvi in drugi kleti garažnega objekta na Hacquetovi ulici.

Sanacija je bila izvedena po Sistemu PENETRON in z materiali PENETRON®.

Četrtek, 19. november 2020

Osnova Sistema PENETRON so materiali na osnovi cementa, ki vsebujejo aktivatorje za rast kristalov v samem betonu. Materiali s katerimi izvajamo sanacijo vsebujejo te aktivatorje in tako ščitimo izvedeni sanacijski sloj, armaturo v betonu in stari beton. Po nanosu kristalizirajočih materialov PENETRON le-ti povzročijo rast kristalov tudi v starem betonu, kadar se pojavijo razpoke do širine 0,5 mm in se hkrati pojavi tudi voda. Kristali prodrejo v globino betona tudi do več kot pol metra.

Tako trajno ščitimo sanirani del in staro konstrukcijo. V primeru naknadnega nastanka razpok širine do 0,5 mm se rast kristalov aktivira lahko tudi kasneje (čez več let po izvedbi sanacije).

Na mestih puščanja vode (razpoka večja od 0,5 mm) ali delovnih stikih različnih AB elementov je bila odstranjena površinska plast betonov. V primerih, ko je bila odprta armatura v betonu, je bila le-ta odprta z vseh strani in zaščitena s PENETRON-om, ki jo zaščiti v pH območju od 3 do 11, kar pomeni, da je popolnoma zaščitena pred korozijo.

Načrt sistema hidroizolacije terase je bil sestavljen iz posameznih faz:

 1. DEFEKTAŽA
  Ob pregledu ugotoviti stanje in vzroke ter mesta puščanja vode v objekt je ugotovljeno:
  • Puščanje vode na stiku med AB steno in stropno AB ploščo cca 30m (pritličje – 1. klet)
  • Puščanje vode na dilatacijah na stičiščih treh stavb ( -1.klet)
  • Sanacija poškodbe na vogalu horizontalnega nosilca ( - 2.klet)
  • Sanacija dilatacij (-2.klet)
 2. IZVEDBA SANACIJE
  • Sanacijo je izvedel certificirani izvajalec Sistema PENETRON.
  • Pravilnost in doslednost izvedbe Sistema PENETRON je preveril predstavnik proizvajalca materialov PENETRON.
 3. OPIS METODE POPRAVILA POSAMEZNIH AB ELEMENTOV
  • Sanacija 30m-eterskega delovnega stika med AB steno in stropno AB ploščo (pritličje – 1. klet)
   • Rušenje betona v plošči in nosilnem zidu do globine do 8 - 12 cm. Dodatna poglobitev – kanal 2 x 2 cm na mestu razpoke. Armatura je bila dostopna z vseh strani.
   • Izvedba hidroizolacije – PENETRON SISTEM hidroizolacije
  • Sanacija vogalni navpični stik med nosilnima AB stenama (leva stran) v (1. klet)
   • Rušenje betona v obeh nosilnih zidovih do globine 20 cm. Odstraniti je bilo potrebno večjo količino betona o predvidene zaradi same izvedbe stika med vertikalnima stenama.
   • Izvedba hidroizolacije – PENETRON SISTEM hidroizolacije.
  • Sanacija končnega dela horizontalnega nosilca pod pritlično ploščo (nad vogalnim stikom) (1. klet)
   • Rušenje betona – nosilec do zdrave osnove betone. Ob odstranitvi površinskega sloja so ugotovili, da je beton (horizontalni nosilec, plošča med pritličjem in 1. kletjo ter zunanja stena v vogalu) zaradi vtekajoče močneje poškodovan, zato je bilo potrebno odstraniti več betona, kot je bilo predvideno. Beton je potrebno odstraniti do zdrave osnove.
   • Izvedba hidroizolacije – PENETRON SISTEM hidroizolacije
  • Sanacija zamakanja med zaključkom horizontalnega nosilca nad nosilno steno, nosilcem garaže in ploščo v pritličju (desna stran) (1. klet)
   • Neposredno nad mestom vgradnje lovilca vtekajoče vode je bilo potrebno betonske površine zaščiti še s PENETRON SEAL COAT ELASTIC in SiMP SEAL-om 25.
 4. UPORABLJENI SISTEM PENETRONOVIH MATERIALOV:
  • Premaz s PENETRON premazom – kristalizirajoči material.
  • Vgradnja PENEBAR traku.
  • Zapiranje PENEBAR traku s PENEPLUG-om.
  • Zapiranje s PENECRETE MORTAR-jem - kristalizirajoči material.
  • Zapiranje s PENETRON MULTIPATCH-em, dodan ADMIX – kristalizirajoči material.
  • Zaključni premaz s PENETRON-om.
  • Elastični cementni premaz PENETRON SEAL COAT ELASTIC
  • Trajno elastičen kit SiMP SEAL -25

Z izvedbo sanacije smo v celoti dolgoročno zaščitili stik med AB steno in stropno AB ploščo ter onemogočili puščanje vode, izvedli sanacijo na dilatacijah stičišča treh stavb, sanirali poškodbe na vogalu horizontalnega nosilca v prvi kleti ter sanirali dilatacijske stike v drugi kleti.

Lastnikom smo omogočili prihranek in dolgoročno sanacijo brez novih dodatnih popravil.