SANACIJA ODTOČNEGA JAŠKA

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA TEHNIČNE PREGLEDE TOVORNIH VOZIL

Torek, 13. april 2021

Na željo investitorja, nadzora in arhitekturnega biroja, smo pripravili hidroizolacijske rešitve za sanacijo in rekonstrukcijo steze in jaška za objekt, v katerem se izvaja tehnične preglede tovornih vozil. Glede na dejstvo, da je po odstranitvi temeljne plošče v izkopu aktivno prodirala podtalna voda je bil projekt sanacije in rekonstrukcije poseben izziv. GREENING je poleg predlaganih rešitev poskrbel, da je na gradbišču preko svojega tehničnega oddelka za SISTEM PENETRON zagotovil tudi celotno tehnično podporo tako betonarni - proizvajalcu betona, kot izvajalcu gradbenih del, ki sta v praksi osvojila kompletno znanje za izvedbo predvidenih del.

Pripravili smo SISTEMSKO PENETRONOVO rešitev ter izvedbeni plan:

 1. Izčrpati vodo iz gradbene jame.
 2. Postavitev armatur.
 3. Izvedba betoniranja temeljne plošče s kristalizacijskim dodatkom PENETRON ADMIX.
 4. Odstranitev vodnih črpalk.
 5. Priprava delovnih stikov za polaganje ekspanzijskih trakov.
 6. Premaz delovnih spojev z betonskim lepilom PRIMER PENEBAR.
 7. Polaganja ekspanzijskih trakov na predvidenih mestih betonskih spojev.
 8. Priprava opažne konstrukcije ter izvedba betonskih del z dodatkom ADMIX.
 9. Razopaženje in zaščita lukenj opažnih distančnikov z sanacijska malto PENECRETE MORTAR.
 10. Kontrola izvedbe betonskih del in betonskih stikov.
 11. Varovanje betonskih delovnih stikov za nadaljevanje betoniranja po predvidenih, prej omenjenih postopkih.
 12. Končno betoniranje talne plošče s kristalizacijskim dodatkom ADMIX.
 13. Protiprašna zaščita talne plošče z dodatno trajno ojačitev betona, ter povečanja odpornosti na abrazijo s PENESIL – FH.

Sanacijski materiali:

 1. Dodatek betonu PENETRON ADMIX
 2. Betonsko lepilo PRIMER PENEBAR
 3. Nabrekajoči trakovi PENEBAR SW 55
 4. Sanacijska malta PENECRETE MORTAR.
 5. Kristalizacijska pasta PENETRON

Ugotovitve pri izvedeni sanaciji in rekonstrukciji kažejo, da je AB konstrukcija jaška popolnoma v celoti zaščitena in odporna za vodo in vlago.